Võlgnikud asuvad välisriigis?

Välismaalt võlgade kättesaamine on komplitseeritum, sest vaja on osata keelt ja tunda kohalikke tavasid ning seadusandlust. Seetõttu on nõuete menetlus välisriigis kõige efektiivsem siis, kui neid menetleb kohalik ettevõte.   

Meil on partnerlus kogenud ja usaldusväärsete inkassoettevõtetega 44 Euroopa riigis, mistõttu saame pakkuda rahvusvahelist kohtueelset sissenõudemenetlust samadel tingimustel nagu siseriiklike nõuete puhul Eestis. 

Meie teenustasuks on protsent nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõude suurusest ja mis tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada.

  • Hinnapakkumine on tasuta 
  • Ettemaksud puuduvad
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi  
  • Võlgnik tasub ka viivised

Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ja selle sobivusel alustame menetlusega

Soovitame anda nõuded meile koheselt menetlusse, sest iga oodatud päev vähendab võla kättesaamise tõenäosust »
 

Loe ka kohtumenetluse võimalustest välisriigis asuva isiku vastu »