Võlavaidlused on koormavad ja õigusküsimused keerukad?

Igal korteriühistul tekib varem või hiljem vajadus nõuda oma liikmetelt sisse majandamiskulude võlgnevused või lahendada nt mõne teenuse osutajaga tekkinud õigusvaidlus. Lisaks eelnevale tuleb lühinimistuna korteriühistu juhatusel viia kooskõlas seadusega läbi korteriomanike ja juhatuse koosolekud, lahendada teabenõudega või õigusrikkumisega, aga ka juhatuse liikme tagasikutsumisega, määramisega ja pädevusega ning palju muuga seotud protsessid. 

Säästke end ressurssi ja õigusteadmisi nõudvate küsimustega tegelemisest ning usaldage need meie juristidele, kes teavad kuidas tegutseda teie huvides ka õiguslikult keerulistes olukordades.

Seega, kui teil on tekkinud mingi vaidlus või õiguslik küsimus, siis saavad meie juristid teid lisaks majandamiskulude võlgnevuste sissenõudmisele aidata ka nt teenuse osutajatega sõlmitavate lepingute ettevalmistamisel või analüüsil, aga ka teie esindamisel nii kohtueelselt, kui kohtus ja mistahes korteriühistu juhtimisega ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakenduspraktikaga seotud õigusküsimustele vastamisel.

Võlgnevuste sissenõudmisel on meie teenustasuks protsent nõutavalt summalt, mille suurus algab 8 % ning oleneb juhtumi raskusastmest ja nõude suurusest ning tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada. Õigusabi osutamise hind on erinevalt tavahinnast 100 eur/h, korteriühistutele üksnes 65 eur/h. Hindadele lisandub käibemaks.

Miks Datum Inkasso?
  • 20 aastat kogemust
  • Menetlejad omavad magistrikraadi õigusteaduses
  • Üle 80% vaidlustest lahenevad 
Võlgnevuste sissenõudmisel ei ole teil midagi kaotada, sest:
  • Hinnapakkumine on tasuta 
  • Ettemaksud puuduvad
  • Võlgnik tasub ka viivised
  • Teenustasu arvestame alles peale laekumisi

Hinnapakkumise saamiseks palume:

  • saata meile tasumata arvete väljavõte või vaidlusega seotud dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm) või õiguslik küsimus

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ja selle sobivusel alustame koheselt menetlusega või anname teile soovitud juridiilise nõu

tke  meiega julgelt ühendust ja me leiame probleemile lahenduse»