Millal algatada kohtumenetlus?

Kohtusse on põhjust pöörduda juhul, kui võidu tõenäosus on suur ning võib eeldada, et positiivse otsuse korral nõue ka rahuldatakse. Võidu puhul jäävad vastaspoole kanda teie poolt tasutud õigusabikulud ning riigilõiv. Lisaks võib kohtusse olla mõistlik pöörduda ka siis, kui asjaolud ei ole must-valgelt teie kasuks ja tõendeid piisavalt. Sellisel juhul võiks eesmärgiks olla kompromissi leidmine, mis on alati parem, kui lahenduse puudumine. Veel võib olla kohtumenetluse algatamine põhjendatud ka nõude aegumise vastuväite välistamiseks. 

Kuni 6400 EUR nõuete puhul on võimalus algatada maksekäsu kiirmenetlus. Kiirmenetlus on lihtsustatud menetlus, mille kaudu on võimalik saada võlgnikku maksma kohustav täitedokument (maksekäsk) ja mille saab anda sissenõudmiseks kohtutäiturile, kes saab arestida arved ja müüa võlgniku vara enampakkumisel sundkorras. Nõudelt tuleb tasuda 3% riigilõivu, kuid mitte alla 45 euro, lapse elatisnõue on riigilõivuvaba ja avalduse koostamise tasuks on 75 EUR.

Hagimenetluse, ehk klassikalise kohtumenetluse korral, kus hageja esitab nõude kostja vastu, tuleb nt 10 000 EUR nõude puhul tasuda riigilõivu 550 EUR ning hagiavalduse koostamise tasuks on 350 EUR. 

Kui võlgnik ei täida kohtuotsusega väljamõistetud nõuet vabatahtlikult, tuleks algatada täitemenetlus. Täitmisavalduse koostamise tasuks on 40 EUR.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume julgelt kontakteeruda!