Mõtlete nõuete müügile?

Nõuete müük on kiire lahendus vahetamaks täitmata kohustused raha vastu. Kuna nõuete müügi korral vahetub võlausaldaja, vabanete te lõplikult koormavast suhtlusest võlgnikuga. Müügist tekkinud käibevahendid saate, aga koheselt kasutusele võtta. 

Oleme valmis ostma perspektiivseid nõudeid, kuid mitte kohtumenetluses olevaid, selle läbinuid või kohtutäituritele antud nõudeid, nii ettevõtetelt, kui eraisikutelt. Nõuete ostuhind sõltub nõuete suurusest, vanusest, tugevusest ja võlgnike taustast. Sissenõudemenetluses lähtume seadusandlusest ja headest kommetest, et mitte kahjustada teie olemasolevaid ja tulevasi kliendisuhteid. 

Ostupakkumise saamiseks palume:

  • saata meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ning selle sobivusel ostame nõude 

Vahetage võlanõuded rahaks juba täna »