Võlanõuded ei laeku?

Säästke end ressursikulukast ja õigusteadmisi nõudvast menetlusest ning usaldage võlgade sissenõudmine oma ala professionaalidele. Reageerime võlgnike vastuväidetele õiguslikult adekvaatselt ning kasutame lahendusteni jõudmiseks kõiki seadusandlusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Lähtume sissenõudmisel põhimõttest, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks, hoiame enda teada konfidentsiaalse ning anname pidevalt tagasisidet.  

Erinevalt õigus- või advokaadibüroodest ei pea te meile tasuma tunnihinda, vaid meie teenustasuks on protsent nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 8 - 50% ning oleneb juhtumi raskusastmest ja nõude suurusest ning tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada.  

Teil ei ole midagi kaotada, sest:

  • Hinnapakkumine on tasuta 
  • Ettemaksud puuduvad
  • Võlgnik tasub ka viivised
  • Teenustasu arvestame alles peale laekumisi

Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt tasumata arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ja selle sobivusel alustame koheselt menetlusega

Meie kogemus on näidanud, et mida kauem oodata, seda suuremaks muutub tõenäosus, et võlga ei õnnestugi kätte saada. 

Seetõttu soovitame edastada meile nõuded menetlusse koheselt »