Võlaõiguses kehtib põhimõte, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks ning õnneks enamik sellest ka lähtub. Kuid mida teha siis, kui neid ei täideta, ega järgita?

Võlanõuetega tegelemiseks on kaks võimalust:
  • kohtueelne menetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtuväliselt ja
  • kohtumenetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtu kaudu
Võlgade kättesaamine võib aga ise tegutsedes osutuda üsna keerukaks, sest lisaks võlgniku taustale ja juhtumi üksikasjadele tuleb võlausaldajal arvestada ka tal lasuva tõendamiskoormusega ning vajadusega tunda seadusandlust. Seetõttu on nõuete sissenõudmine kõige efektiivsem siis, kui neid menetleb selleks spetsialiseerunud õigusteadmisi omav isik.    

Datum Inkasso pikaajalise kogemusega juristid teavad kuidas tegutseda teie huvides ka õiguslikult keerulistes olukordades. Seega võite olla kindlad, et kui probleemile on lahendus olemas, siis me ka jõuame selleni. Menetleme kõikidest võlaõiguslikest suhetest tekkinud nõudeid, nii ettevõtete, kui eraisikute vastu.

Miks Datum Inkasso?

  • 20 aastat kogemust
  • Menetlejad omavad magistrikraadi õigusteaduses
  • Üle 80% vaidlustest lahenevad


Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt lepingud, aktid, arved, e-kirjad jm)
  • misjärel teeme teile pakkumise
  • ning selle sobivusel alustame menetlusega