Vajate abi vaidluste lahendamisel?

Meie pikaajalise kogemusega vaidluste lahendamistele spetsialiseerunud juristid saavad teid aidata ka õigusabi osutamisel, eelkõige lepingu- ja võlaõiguses.

Seega, kui teil on tekkinud mõnest lepingust, nt müügilepingust, üürilepingust, rendilepingust, liisingulepingust, laenulepingust, käsunduslepingust, töövõtulepingust, maaklerilepingust, kaubaveolepingust, pakettreisilepingust jne või muust võlasuhtest, nt kahju õigusvastasest tekitamisest, alusetust rikastumisest, käsundita asjaajamisest või korteriomandi- ja korteriühistuseadusest jne tulenev küsimus või vaidlus, siis saavad meie juristid olla teile abiks nii lepingute sisu ja juhtumi asjaolude analüüsil, kui ka läbirääkimistel ning kokkulepete ettevalmistamisel ja vajadusel muidugi ka õiguskaitsevahendite rakendamisel.  

Võtke meiega julgelt ühendust ja me leiame probleemile lahenduse »