Vajate abi vaidluste lahendamisel?

Meie pikaajalise kogemusega vaidluste lahendamistele spetsialiseerunud juristid saavad teid aidata ka õigusabi osutamisel, eelkõige lepingu- ja võlaõiguses.


Anname nõu, aitame koostada korrektsed lepingud või esindame teid kohtuvaidlustes.

Seega, kui teil on tekkinud mõnest lepingust või muust võlasuhtest tulenev küsimus või vaidlus, siis saavad meie juristid olla teile abiks nii lepingute sisu ja juhtumi asjaolude analüüsil, kui ka läbirääkimistel ning kokkulepete ettevalmistamisel ja vajadusel muidugi ka õiguskaitsevahendite rakendamisel.  

Võtke meiega julgelt ühendust ja me leiame probleemile lahenduse »