Tähtajad on järgimiseks!


Võlaõiguses kehtib põhimõte, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks ning õnneks enamik sellest ka lähtub. Kuid mida teha siis, kui neid ei täideta, ega järgita?
 
Võlanõuetega tegelemiseks on kaks võimalust:
  • kohtueelne menetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtuväliselt ja
  • kohtumenetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtu kaudu
Teadaolevalt võib võlgade kättesaamine osutuda ise tegutsedes üsnagi komplitseerituks, sest võlausaldajal tuleb lisaks võlgniku taustale ja juhtumi üksikasjadele arvestada ka tal lasuva tõendamiskoormisega ning vajadusega tunda seadusandlust. Eelneva tõttu on nõuete sissenõudmine kõige efektiivsem siis, kui neid menetleb selleks spetsialiseerunud õigusteadmisi omav  isik.    

Meie pikaajalise kogemusega juriidilist kõrgharidust omavad juristid teavad kuidas tegutseda teie huvides ka õiguslikult keerulistes olukordades. Toetudes meie kogemustele ja teadmistele võite olla kindlad et, kui probleemile on lahendus olemas, siis me ka jõuame selleni.  

Menetleme kõikidest võlaõiguslikest suhetest tekkinud nõudeid, nii ettevõtete, kui eraisikute vastu.

Miks meie?

  • 15 aastat kogemust

  • Menetlejad omavad magistrikraadi õigusteaduses

  • Üle 70% vaidlustest lahenevad 

Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ning selle sobivusel alustame menetlusega

Raha on kasutamiseks, kuid seni kuni teie raha on võõrastes kätes, kasutab seda keegi teine!
Kontakteeruge meiega juba täna ja me toome teie raha tagasi!