Võlavaidlus ei taha laheneda?


Säästke end ressursikulukast ja õigusteadmisi vajavast protsessist ning usaldage nõuete menetlus oma ala professionaalidele. Reageerime võlgnike vastuväidetele õiguslikult adekvaatselt ning kasutame lahendusteni jõudmiseks kõiki seadusandlusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Lähtume sissenõudmisel põhimõttest, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks, hoiame enda teada konfidentsiaalse ning anname pidevalt tagasisidet.  

Erinevalt õigus- või advokaadibüroodest ei pea te meile tasuma tunnihinda, vaid meie teenustasuks on protsent nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ning oleneb juhtumi raskusastmest ja nõude suurusest ning tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada.  

Teil ei ole midagi kaotada, sest:
  • Hinnapakkumine on tasuta 

  • Ettemaksud puuduvad
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi 
  • Võlgnik tasub ka viivised
 
Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ja selle sobivusel alustame menetlusega

Meie kogemus on näidanud, et mida rohkem oodata, seda suuremaks muutuvad riskid, et võlgnevust ei õnnestugi kätte saada. Seetõttu soovitame tegutseda koheselt probleemi tekkides!