Võlavaidlus ei taha laheneda?

Võlgade kättesaamine võib osutuda üsnagi keerukaks, sest vaja on kulutada oma aega ja närve ning tunda ka seadusandlust.

Seepärast on nõuete rahuldamine kõige tõenäolisem, kui neid menetleb selleks spetsialiseerunud ettevõte.


Jättes vaidluse lahendamise meie inkassospetsialistide hooleks, võite olla kindlad, et kui lahendus on olemas, siis me ka jõuame selleni. Teie nõudeid menetlevad pikaajalise kogemusega ja juriidilist kõrgharidust omavad juristid, kes teavad kuidas tegutseda teie huvides ka õiguslikult keerulistes olukordades.

Lähtume sissenõudmisel põhimõttest, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks, h
oiame enda teada konfidentsiaalse ning anname pidevalt tagasisidet.  

Erinevalt õigus- või advokaadibüroodest ei pea te meile tasuma tunnihinda, vaid meie teenustasuks on protsent nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõude suurusest ja mis tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada.  

Teil ei ole midagi kaotada, sest:
  • Hinnapakkumine on tasuta 

  • Ettemaksud puuduvad
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi 
  • Võlgnik tasub ka viivised
 
Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • ja selle sobivusel alustame menetlusega

Meie kogemus on näidanud, et mida rohkem oodata, seda suuremaks muutuvad riskid, et võlgnevust ei õnnestugi kätte saada. Seetõttu soovitame tegutseda koheselt probleemi tekkides!