Võlavaidlus ei taha laheneda?

Meie kogemus on näidanud, et mida rohkem oodata, seda suuremaks muutuvad riskid, et võlgnevust ei õnnestugi kätte saada. Seetõttu soovitame tegutseda koheselt probleemi tekkides!


Jättes vaidluse lahendamise meie inkassospetsialistide hooleks, võite olla kindlad, et kui lahendus on olemas, siis me ka jõuame selleni. 

Lähtume sissenõudmisel põhimõttest, et kohustused on täitmiseks ja tähtajad järgimiseks, h
oiame enda teada konfidentsiaalse ning anname pidevalt tagasisidet.  

Meie teenustasuks on % nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõude summast.  

Teil ei ole midagi kaotada, sest:
  • Hinnapakkumine on tasuta 

  • Ettemaksud puuduvad
  • Võlgnik tasub ka viivised 
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi 
Edastage nõude alusdokumendid juba täna, sest iga oodatud päev vähendab nõude rahuldamise tõenäosust!