Võlgnikud asuvad välisriigis?

Välismaalt võlgade kättesaamine võib osutuda üsnagi keerukaks, sest vaja on osata keelt ja tunda kohalikke tavasid ning seadusandlust. Seepärast on nõuete rahuldamine välisriigis kõige tõenäolisem, kui neid menetleb kohalik ettevõte.

Meil on partnerlus kogenud ja usaldusväärsete inkassoettevõtetega 44 Euroopa riigis, mistõttu saame pakkuda rahvusvahelist kohtueelset sissenõudemenetlust samadel tingimustel nagu siseriiklike nõuete puhul Eestis. 

Meie teenustasuks on protsent nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõude suurusest ja mis tuleb tasuda üksnes siis, kui meil õnnestub raha kätte saada. 

  • Hinnapakkumine on tasuta 
  • Ettemaksud puuduvad
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi  
  • Võlgnik tasub ka viivised

Menetluse algatamine on lihtne:

  • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

  • misjärel teeme teile pakkumise

  • mille sobivusel alustame menetlusega

Kontakteeruge meiega juba täna, sest iga oodatud päev vähendab võla kättesaamise tõenäosust!  
  

Loe ka kohtumenetluse võimalustest välisriigis asuva isiku vastu »