Võlgnikud asuvad välisriigis?

Välismaalt võlgade kättesaamine võib osutuda üsnagi keerukaks, sest vaja on osata keelt ja tunda kohalikke tavasid ning seadusandlust. Seepärast on nõuete rahuldamine välisriigis kõige tõenäolisem, kui neid menetleb kohalik ettevõte.

Meil on partnerlus kogenud ja usaldusväärsete inkassoettevõtetega 44 Euroopa riigis, mistõttu saame pakkuda rahvusvahelist kohtueelset sissenõudemenetlust samadel tingimustel nagu siseriiklike nõuete puhul Eestis. 

Meie teenustasuks on % nõutavalt summalt, mille suurus jääb vahemikku 10 - 50% ja oleneb juhtumi raskusastmest ning nõudesummast. 

  • Hinnapakkumine on tasuta 
  • Ettemaksud puuduvad
  • Võlgnik tasub ka viivised
  • Teenustasu arvestame peale laekumisi

Hinnapakkumise saamiseks palume edastada nõude alusdokumendid! 

Loe ka kohtumenetluse võimalustest välisriigis asuva isiku vastu »