Mõtlete nõuete müügile?

Nõuete müük on kiire lahendus vahetamaks täitmata kohustused raha vastu. Kuna nõuete müügi korral vahetub võlausaldaja, vabanete te lõplikult koormavast suhtlusest võlgnikuga. Müügist tekkinud käibevahendid saate, aga koheselt suunata mujale.

Oleme valmis ostma nõudeid nii ettevõtetelt, kui eraisikutelt. Nõuete ostuhind sõltub nõuete suurusest, vanusest, tugevusest ja võlgnike taustast. Sissenõudemenetluses lähtume seadusandlusest ja headest kommetest, et mitte kahjusta teie olemasolevaid ja tulevasi kliendisuhteid. 

Hinnapakkumise saamiseks palume esitada nõuet tõendavad dokumendid!