Toetudes meie kogemustele ja teadmistele, leiate lahenduse mistahes võlaprobleemile. Menetleme kõikidest võlaõiguslikest suhetest tekkinud nõudeid, nii ettevõtete, kui eraisikute vastu.
  
Võlanõuetega tegelemiseks on mitmeid võimalusi:
 • kohtueelne menetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtuväliselt
 • kohtumenetlus, ehk võlgade sissenõudmine kohtu kaudu
 • rahvusvaheline võlgade sissenõudmine nii kohtuväliselt, kui kohtus
 • nõuete ost
 • õigusabi  
Meie pikaajalise kogemusega ja juriidilist kõrgharidust omavate inkassospetsialistide kaasamine on teile kasulik, sest te vabanete seejärel koormavast suhtlusest võlgnikega ning võite olla kindlad, et kui lahendus on olemas, siis me ka jõuame selleni. Reageerime võlgnike vastuväidetele õiguslikult adekvaatselt ning kasutame lahendusteni jõudmiseks kõiki seadusandlusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.   

Miks meie?

 • 15 aastat kogemust

 • Menetlejad omavad magistrikraadi õigusteaduses
 • Menetleme juhtumeid süvitsi

 • Üle 70% vaidlustest lahenevad 

Menetluse algatamine on lihtne:

 • saatke meile võlanõuet tõendavad dokumendid (nt arved, lepingud, aktid, e-kirjad jm)

 • misjärel teeme teile pakkumise

 • ning selle sobivusel alustame menetlusega

Raha on kasutamiseks, kuid seni kuni teie raha on võõrastes kätes, kasutab seda keegi teine! Kontakteeruge meiega juba täna ja me toome teie raha tagasi!